Kristiansand kommune, heldagstilbudet til integreringsmottaket

Kjøita 21, 3. etasje

Det nye integreringsmottaket skal hjelpe spesielt motiverte asylsøkere til å integreres raskere med et kvalifiserende og arbeidsrettet heldagstilbud.