Norske Læremidler

Kjøita 17, 3. etasje

Norske Læremidler er et selskap av spesialister innen utvikling av digitale verktøy, kunstig intelligens og brukeropplevelse, spesialpedagogikk, systematisk begrepsundervisning og norsk- og matematikk-didaktikk.