Møtemat

Møtemat kan bestilles på telefon 996 23 848.

Vi gjør oppmerksom på at servise, mat, drikke og avfall skal ryddes sammen på tralle eller bord før lokalet forlates. Rydding kan avtales på forhånd med kjøkkenet.