Møtemat

Møtemat kan bestilles på telefon 996 23 848 eller på e-post til denne adressen: 460209@no.issworld.com.

Vi gjør oppmerksom på at servise, mat, drikke og avfall skal ryddes sammen på tralle eller bord før lokalet forlates. Rydding kan avtales på forhånd med kjøkkenet.