Parkering

Parkeringsmuligheter

Vi vet at parkering er en stor utfordring for mange bedrifter. I Kjøita Park I har vi parkeringsmuligheter både for ansatte og besøkende. Det tar bare få sekunder å kjøre inn og ut på E-18.

Det kan leies parkeringsplasser i underetasjen (totalt 143 plasser) og utendørs mellom Agder Energi og Telenor. I atriet ved Elixia er det parkering for besøkende (27 plasser). Det er også korttidsparkering langs gata ved Kjøita 19, 21 og 37.