Renholder

Renholder

Alfredo Zavala Ochoa har ansvar for renhold av fellesarealer i Kjøita Park I AS. Han kan også ta på seg oppdrag for leietakere.