Åpent landskap

Noen trives best i åpne landskap, mens andre ønsker cellekontorer. I Kjøita Park I kan du få begge deler.