NOV, Facility management

"Kjøita Park I har levert store, fleksible lokaler til NOV. Godt samarbeid mellom gårdeier, håndverkere og NOV har gjort det mulig å tilpasse lokaler raskt og effektivt."