AOF Vestlandet – Agder

Kjøita 21, 2. etasje

AOF Vestlandet – Agder driver en omfattende kurs- og utdanningsvirksomhet for voksne innen fagskole, videregående opplæring, kompetanse pluss, bedriftsinterne opplæringstiltak og andre kompetansehevende tiltak mot arbeidslivet i Agder, Rogaland og Vestland.