Kristiansand kommune

Familiens hus, Kjøita 25, 4. et.
Helse og mestring, Kjøita 17, 3. og 4. et.