Veiledningssenter for pårørende

Kjøita 17, 3. etasje

N.K.S. Veiledningssentre for pårørende til mennesker med rus og psykiske lidelser er et gratis lavterskeltilbud.

Besøk veiledningssenteret her