Bussforbindelser

Busstopp finner du på Oddernesbroa og ved Lund Torv.

Klikk her for å komme videre til sanntidsvisning

Bussforbindelser

Plattformoversikt:

A: Lund Torv østgående
B: Lund Torv vestgående
E: E18 v/brannstasjonen østgående
F: E18 v/brannstasjonen vestgående